Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Białymstoku

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Białymstoku
Lipowa 41D
15-424 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0857422569
fax: 0857422569
strona internetowa: www.zs16.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Białymstoku (Białystok), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 70
Liczba oddziałów: 12
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 27
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1.5

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: podlaskie
powiat:
gmina: